Podcast #4 ‘Wooncrisis al 40 jaar in de maak’

Wonderlijk dat de wooncrisis als acute crisis wordt gezien. Bernard Smits, Arie Lengkeek en Josta van Bockxmeer laten in de nieuwe podcast aflevering #4 hun licht schijnen op waar het voor hen daadwerkelijk over gaat. Zij dragen graag hun steentje bij om dit vraagstuk sneller op te lossen dan het in de maak is geweest en delen hun verhaal met podcast maker Meike Hamelink Gompen.

Bernard Smits legt het verschil uit tussen wooncrisis en woningnood. Daarvoor laat hij cijfers zien. Bernard is bestuurder van de WBVG, de enige woningbouwvereniging in Nederland die zich puur en alleen op woongemeenschappen focust. Bernard is ook een van de grondleggers van Cooplink.

Arie Lengkeek, co-auteur van het boek Operatie wooncoöperatie, stelt een kritische vraag: ‘Hoe crisis is de wooncrisis eigenlijk? Is het een crisis of is het een crisis van verbeelding? Is het normaal dat we 50% van ons inkomen aan wonen uitgeven? We lijken de luxe van delen te zijn vergeten. En waarom is de diversiteit van het leven niet terug te vinden in de plattegronden en het soort woningen dat geproduceerd worden? Volkshuisvesting betekent bouwen voor gemeenschappen, hoe krijgen we weer gemeenschappen die bouwen?’

Josta van Bockxmeer schrijft voor de Correspondent over Wonen en is één van de oprichters van wooncoöperatie de Nieuwe Meent. Ze legt uit wat zij onderzocht, leerde en tegenkwam in het systeem waar je als initiatief je in hebt te bewegen. ‘Het gaat om gemeenschap, het gaat erom dat we met elkaar kunnen leven op een manier die we nu niet mogelijk zien. Het woonbeleid speelt hier een grote rol in, je bent eigenlijk de hele tijd politiek aan het bedrijven om het voor elkaar te krijgen.’

Luister naar de podcast over de wooncrisis, hij is leerzaam en interessant voor iedereen. Voor bestaande en nieuwe initiatieven, voor politici, beleidsmakers en raadsleden en voor mensen die werken bij woningcorporaties en woningbouwverenigingen.