Wooninitiatief voor senioren? Doe de haalbaarheidsscan!

Platform 31 lanceerde een online haalbaarheidsscan, waarmee je in een uurtje of anderhalf de haalbaarheid toetst van jouw wooninitiatief voor senioren. De scan helpt je bij het opstellen van een businesscase voor je project. Op basis van de projectinformatie krijg je overzicht in het bouwproject, de exploitatie en de benodigde financieringen. Als je deze niet sluitend krijgt, dan laat de scan zien aan welke knoppen je kunt draaien.

Het loont om deze haalbaarheidsscan in te vullen met de leden van je projectgroep. Het gesprek hierover maakt duidelijk: wat weten we al, bedoelen we hetzelfde en hebben we hetzelfde beeld voor ogen? De gevraagde gegevens zetten het projectteam ook alvast tot nadenken over onderdelen, die pas later worden bepaald. Denk bijvoorbeeld aan servicekosten en beheer, maar ook ontwerp en aanleg van de tuin.