Stappenplan financiële toetsing

Platform31 bracht zojuist een nieuwe publicatie uit, genaamd Woonvarianten voor senioren, Stappenplan voor het toetsen van de financiële haalbaarheid. “Deze publicatie bundelt aspecten die een rol spelen bij het verkrijgen van financiering voor woonvarianten voor senioren. Initiatiefnemers van woonvarianten krijgen zo een handreiking om nog beter onderbouwde initiatieven op te zetten”, schrijft Platform31.

Lees het gerust, het is een overzichtelijk stappenplan voor het toetsen van de financiële haalbaarheid. Het biedt nuttige informatie over onder meer rechtsvormen, financiering en business cases. Dat is niet alleen interessant voor de senioren, maar ook voor ‘jongere’ wooninitiatieven!

Woonvarianten voor senioren
Een uitgave van Platform31, februari 2021