Samenleven

Help jij ons dit artikel te verbeteren? Mail ons je vragen en aanvullingen of reageer onderaan dit artikel! 

Collectief wonen is best een uitdaging. Hoe ga je om met tegenstellingen? Met andermans eigenaardigheden? Met een ongelijke inzet in de woongemeenschap? Openheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn essentieel. Het is noodzakelijk om elkaar aan te (blijven) spreken, verantwoordelijkheid te nemen en elkaar erbij te houden. 

Lees ook:

Valkuilen

 • Ongelijke inzet
  Vaak is de inzet binnen de woongemeenschap ongelijk verdeeld en bijna even vaak leidt dat tot spanningen. Houd er rekening mee dat we allemaal verschillen en dat dat iets moois heeft. Sommige mensen kunnen zich er nu eenmaal beter toe zetten om aan het huis of in de tuin te werken of om zich voor de groep in te zetten. Als de ongelijke inzet toch een naar gevoel oproept, slik het dan niet weg, maar ga het gesprek aan. Op een constructieve manier. Zoek uit waarom diegene zich minder inzet en hoe dat anders zou kunnen. Zeg dus niet: ‘Jij moet vaker klussen’, maar: ‘Wat heb je nodig om vaker een klus aan te pakken?’

 • Geen klik
  Soms vind je iemand in je woongemeenschap ronduit niet aardig. Tips van onze leden zijn: “Accepteer je medebewoner, je woont met hem samen, verdiep je in die persoon. Heb belangstelling voor wie diegene is, er is altijd een kant waar je wel wat mee kunt. Het helpt om begrip te hebben voor waar diegene vandaan komt.” En ook: “Onderzoek waarom je de kriebels krijgt en wat je ergert. Daardoor leer je wat over jezelf. Dat is een plus.” Als het niet lukt om ergernissen op te lossen, kun je iemand van buiten je initiatief inschakelen. Bijvoorbeeld een mediator van LVGO als er onoverkomelijke verschillen zijn ontstaan.

Tips

 • Zoek de gemeenschappelijke deler
  Wat bindt de deelnemers in de initiatiefgroep? Wat kun je met elkaar bereiken wat in je eentje niet lukt? Dat inzicht helpt je om mensen in beweging te krijgen. Probeer dat je boven tafel te krijgen.

 • Maak afspraken met elkaar
  Bespreek alle belangrijke zaken van tevoren uitvoerig met elkaar en maak heldere afspraken, die je goed vastlegt. Denk aan: hoe neem je als groep besluiten? Als die afspraken er niet zijn, is er al gauw een voedingsbodem voor chaos. Peter Bakker van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen schreef een artikel over Beloftes, afspraken, regels, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Dat artikel vind je op pagina 12 van GeWoonAnders, editie 139.

 • Doe leuke dingen samen
  Het is fijn én heel belangrijk om een goede constructieve sfeer in je groep te krijgen. Er zijn allerlei dingen te verzinnen die bijdragen aan de sfeer (deel vooral je ervaringen hierover!) en een heel simpele om mee te beginnen is: ga leuke dingen doen samen. Organiseer feestjes, eet met elkaar, maak uitstapjes of excursies naar andere projecten. Niet iedereen vindt hetzelfde leuk, dus maak het programma divers.

 • Houd elkaar betrokken
  Met een goede interne communicatie, kun je veel bereiken. Het is slim om je hier van tevoren in te verdiepen. Deel vooral je ervaringen hierover. Gebruiken jullie een speciaal communicatiemethode? Vertel het onderaan deze pagina.

 • Schakel waar nodig een mediator in
  Ontstaan er toch interne conflicten? Schakel dan iemand van buitenaf in die kan helpen om het tij te keren. Bijvoorbeeld een procesbegeleider of mediator.

 • Wees open en nieuwsgierig
  Iedereen uit zich op een andere manier. Als je ‘openheid en eerlijkheid’ voorstaat, gaat dat hand in hand met ‘directheid en emoties tonen’. Het is makkelijker om met tranen om te gaan dan met boosheid, maar beiden zijn een uiting van onmacht. De vraag is: waar komt die onmacht vandaan? Daar is openheid en nieuwsgierigheid voor nodig. Het gaat dus niet over hoe de ander zich uit, maar over waarom die dat doet, wat daaraan ten grondslag ligt. Als je dat niet duidelijk krijgt, blijft het onder de mat liggen, struikel je er nu en dan over en schaadt het uiteindelijk vertrouwen in elkaar. Dus echte emoties mogen (schelden of kleineren mag natuurlijk niet). Laat het maar toe als mensen wat luider gaan praten.

 • Spreek elkaar aan
  Elkaar aanspreken is soms ingewikkeld. In een woongemeenschap is er geen hiërarchie zoals in een bedrijf. Peter Bakker van Cooplink schreef een artikel over het gezag van de groep in GeWoonAnders, het blad van Vereniging Gemeenschappelijk Wonen. Je vindt het op pagina 7 van GeWoonAnders, editie 138. 

 • Geef ook eens een compliment
  Spreek je waardering voor elkaar uit.

 • Doe niets achter elkaars rug
  Bespreek problemen, vermoedens of argwaan openlijk.
  Neem geen besluiten in een klein comité zonder de anderen er goed bij te betrekken en houd geen informatie achter voor bepaalde leden.

 • Heb oog voor elkaar
  Zorg dat je aandacht houdt voor de interactie in je groep. Wat gebeurt er onderling? Hoe zit iemand erbij? Valt je iets op?

Een bericht schrijven

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.