Cooplink webinars in Limburg

Van augustus tot en met november organiseert Cooplink in opdracht van de Provincie Limburg een vijftal webinars om initiatiefnemers van collectieve woongemeenschappen verder op weg te helpen. Doelgroep zijn initiatiefnemers met een voornemen/idee om samen te gaan wonen in Limburg.

Er wordt ingegaan op visievorming, de organisatie, het maken van de businesscase en de samenwerking met de gemeente. De wooncollectieven gaan tussen de bijeenkomsten door zelf aan de slag met het uitwerken van hun plannen, om stap voor stap dichterbij de realisatie van de plannen te komen.

Lees meer...