Een geslaagde vijfde ALV!

Woensdagavond 30 november schoven zo’n 30 leden rond de digitale vergadertafel om mee te denken over de weg voorwaarts voor Cooplink. ‘Blik op de toekomst’ was het thema van deze Algemene Leden Vergadering, maar natuurlijk blikten we ook even terug op de successen van de afgelopen periode: er is een stap gezet richting een landelijk leenfonds voor wooncoöperaties, er zijn twee moties aangenomen in de Tweede Kamer en er is opnieuw zicht op subsidie voor Cooplink. De lobby van Cooplink werpt z’n vruchten af; dat zien we graag.

Koers
Vervolgens gingen we in op de koers van Cooplink. Om een sterkere coöperatieve beweging te realiseren wil Cooplink zich richten op de bundeling van krachten met andere koepelorganisaties, op de ontwikkeling van standaarden en diensten én op het ontwikkelen van een zusterorganisatie die projectontwikkeling op zich neemt in opdracht van wooninitiatieven. De aanwezige leden konden zich hierin vinden: in de peiling stemden zij unaniem voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke standaarden zoals statuten en een model business plan. Op het voorstel om certificering te verzorgen voor financiers reageerden de leden overwegend positief. Datzelfde geldt voor het voorstel om een dochterorganisatie op te zetten die initiatieven helpt in de uitvoering. De kanttekeningen die werden geuit neemt Cooplink ter harte.

Financiën
Ook bespraken we de financiën van Cooplink en presenteerden we een voorstel voor een andere contributie. Grotere gerealiseerde initiatieven betalen dan iets meer dan de kleinere of nog niet gerealiseerde initiatieven. Grappig genoeg vonden de meeste leden dat de contributie nóg wel iets hoger zou mogen. Fijn om zoveel betrokkenheid te merken en ook goed te horen dat de leden het lidmaatschap van Cooplink zo waardevol vinden. Ze noemden kennisdeling, steun, inspiratie, het netwerk en de lobby van Cooplink de dingen die het lidmaatschap echt de moeite waard maken. Deze positieve feedback geeft ons weer nieuwe energie om voor jullie de handen uit de mouwen te steken!

Lees het hele verslag van de ALV hier.