Wooncoöperaties in Utrecht luiden de noodklok

Wooncoöperaties in Utrecht luiden de noodklok over het voornemen van de gemeente Utrecht om per 2028 te stoppen met financiële ondersteuning. Ze benadrukken dat deze woonvormen cruciaal zijn in de strijd tegen woningnood. Ze zorgen voor betaalbare huisvesting, sociale cohesie en het verminderen van eenzaamheid in de stad.

Aankondiging stopzetting steun
In haar Voorjaarsnota kondigt de gemeente Utrecht haar bezuinigingen aan. Op pagina 40 van de Voorjaarsnota stelt de gemeente dat wooncoöperaties ‘relatief minder efficiënt’ zijn binnen het beleidsveld wonen. Om die reden wil de gemeente per 2028 stoppen met financiële steun, vanwege de bezuinigingen die het Rijk aan de gemeenten oplegt. Deze stap heeft geleid tot zware teleurstelling en verzet van de coöperaties zelf.

Gemeentelijke steun is cruciaal
De Utrechtse wooncoöperaties wijzen op de grote woningnood in de stad. Met hoge dakloosheidcijfers en lange wachttijden voor sociale huurwoningen bieden wooncoöperaties een effectieve oplossing. Niek Bevers van Casa Calor legt uit: “Een wooncoöperatie lijkt geld te kosten, maar is een investering in langdurige betaalbare huisvesting en sociale cohesie.” Ook minister Hugo de Jonge benadrukte onlangs in een brief aan de Tweede Kamer het belang van gemeentelijke steun voor wooncoöperaties. Hij stelt dat gemeentelijke betrokkenheid cruciaal is voor het succes van deze initiatieven. 

Verkeerde bezuiniging
Cooplink schaart zich volledig achter de Utrechtse wooncoöperaties in hun strijd om dit besluit ongedaan te maken. We noemen het voornemen van de gemeente Utrecht een verkeerde bezuiniging en onderschrijven de oproep om de steun voort te zetten. “Investeren in wooncoöperaties betaalt zich op lange termijn altijd uit door o.a. meer cohesie in de wijken, minder eenzaamheid en duurzaam betaalbare woningen. Stoppen met deze steun zou een gemiste kans zijn voor een stad die zich wil profileren als progressief en ondersteunend voor wooninitiatieven. We begrijpen dat de gemeente wil investeren in een hoge kwantiteit nieuwbouw, maar daarbij moet de kwaliteit van coöperatieve nieuwbouw niet achterwege gelaten worden.”

Een lange adem is nodig
Ook Gerben Kamphorst, adviseur bouwprojecten en gebiedsontwikkeling, uitte scherpe kritiek op het besluit: “Het stimuleren van wooncoöperaties vraagt om een lange adem, maar wordt beloond met blijvende betaalbaarheid, betrokken huurders en een nieuwe kijk op volkshuisvesting. Waarom zou je als burger willen samenwerken met een gemeente als de overheid steeds korte termijn beleid toepast? Volkshuisvesting is iets voor de lange termijn.” In zes woorden: “Dit is penny wise, pound foolish.”

De wooncoöperaties roepen de gemeente Utrecht op om het besluit te heroverwegen en de steun voort te zetten. Op 11 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de voorgestelde bezuinigingen.

UPDATE
11 juli 2024 | Goed nieuws: gemeente Utrecht blijft wooncoöperaties steunen en stimuleren. Het merendeel van de gemeenteraad stemde voor (zie afbeelding hieronder). Je kunt de gemeenteraad via deze link terugkijken.