Hoofdlijnenakkoord en wooncoöperaties

Vannacht is het hoofdlijnenakkoord gesloten. De PVV, VVD, NSC en BBB zijn er uit. Het akkoord draagt de naam ‘Hoop, lef en trots’. “We slaan een nieuwe weg in”, schrijven de vier partijen in het voorwoord. Op de volgende 25 pagina’s kondigen ze stevige maatregelen aan. Wat betekent het akkoord voor wooncoöperaties?

Opvallendste maatregelen bij Wonen

  • De bouw kan worden versneld door meer grond beschikbaar te stellen. En als er sprake is van concurrentie om grond, dan gaat woningbouw boven windmolens.
  • Nieuwe gebieden worden aangewezen waar grootschalige woningbouw kan plaatsvinden. En het aantal ‘struikelblokken’ moet omlaag: bouwen in het buitengebied of op het eigen erf moet makkelijker worden.
  • Daarnaast moet ‘coöperatief wonen’ aantrekkelijk worden gemaakt door het wegnemen van de financiële en juridische belemmeringen.
  • Bij nieuwbouw moet gemiddeld minimaal 30 procent sociale huur zijn. En als het gaat om koopwoningen: de vier partijen tornen niet aan de hypotheekrenteaftrek, de onroerendezaakbelasting wordt aan een maximum gebonden door afspraken met gemeenten en de fiscale positie van de eigen woning blijft ongewijzigd om onzekerheid op de woningmarkt tegen te gaan.

Wegnemen belemmeringen

We onderstrepen de zin: “Daarnaast moet ‘coöperatief wonen’ aantrekkelijk worden gemaakt door het wegnemen van de financiële en juridische belemmeringen.” Dat is goed nieuws. We zijn blij dat het rapport dat Cooplink vorige maand presenteerde aan de Tweede Kamer navolging zal krijgen. Dat rapport benoemt dertig ‘Belemmeringen in wet- en regelgeving voor wooncoöperaties‘ en evenveel oplossingen.

Debat Tweede Kamer volgt

Afgelopen nacht, 15 op 16 mei, overhandigden de informateurs het hoofdlijnenakkoord aan Kamervoorzitter Martin Bosma. Op woensdag 22 mei debatteert de Tweede Kamer over het akkoord.