Oproep aan de provincies: één subsidieregeling

We hebben weer een stap gezet naar een betere toekomst voor wooncollectieven. Op 5 mei stuurde Cooplink een oproep naar de provincies. Samen met twaalf andere koepelorganisaties pleiten we voor een eensluidende subsidieregeling bij alle provincies. Cooplink nodigt de gedeputeerden van de twaalf provincies uit voor een gesprek. Het doel is het ontstaan van collectieve woonvormen te stimuleren. Wil je de uitnodiging voor de gedeputeerden inzien? Dat kan hier.

De koepelorganisaties die deze oproep steunen zijn: