Terugblik Wooncoöperatiedag

Het was een succes: de 2e Wooncoöperatiedag die Cooplink organiseerde op 16 september. Maar liefst 150 geboeide gezichten telden we en daar zijn we best trots op. In grote stappen nemen we je mee door de dag.

Krachtige start
Tine de Moor, hoogleraar op het gebied van collectieve actie, trapte de dag af. “Boos maar betrokken en bedreven“, kopte haar presentatie. Ze liet zien hoe collectieve actie en zelforganisatie de samenleving van onderop verandert. ‘We kunnen leren van andere sectoren’, onderstreepte Tine en ze vertelde over de modellen, principes en strategieën van collectieve actie (zie haar presentatie).

“Burgercollectieven zijn onmisbaar in tijden van privatisering” – Tine De Moor

In beeld

Beeld zegt soms meer dan woorden, vind je niet? In 2:48 minuut heb je een mooie indruk van de Wooncoöperatiedag! Kijk maar. Een geschreven verslag is er ook. 

De after movie!


Samen in gesprek
Na Tine’s presentatie volgde een paneldiscussie met sleutelfiguren uit de woonsector. Arie Lengkeek, co-auteur van Operatie Wooncoöperatie leidde het gesprek. Lees het verslag.

De middag telde maar liefst zes werksessies over onder meer architectuur, financiering, samenwerken met gemeenten en de beheercoöperatie. Lees de verslagenSessie ‘Architectuur en collectieve ruimtes’ o.l.v. Tamar Henquet van Open Kaart

Een primeur als afsluiting

Het einde van de Wooncoöperatiedag bracht een primeur. Vooruitlopend op de officiële lancering op 24 oktober, presenteerden hoogleraar Darinka Cziscke en onderzoeker Marije Peute hun boek TOGETHER Ruimte voor collectief wonen. Het is een verzameling van essays, data en casestudies in Nederland en andere Europese landen. In hun presentatie schetsen zij vier mogelijke wegen naar de toekomst voor de wooncooperatieve beweging in Nederland, waaronder federatievorming en samenwerken in partnerschappen

Het boek gaat in op het belang van collectief wonen, hoe we deze woonvormen kunnen realiseren en hoe ze kunnen bijdragen aan duurzamere steden en regio’s. Bestel het snel en lees meer over de dilemma’s en kansen voor samenleven in de 21ste eeuw.