Zo was het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer

Woensdag 11 oktober was Cooplink te gast bij een rondetafelgesprek over wooncoöperaties in de Tweede Kamer. Samen met andere voorvechters voor de wooncoöperatie kwamen we met allerlei aanbevelingen. Ons doel is om in versneld tempo de wooncoöperatie tot volwassenheid te brengen. Zodat wonen, zorg, welzijn, duurzaamheid en leefbaarheid op een hoger niveau getild worden. In een aantal korte clipjes geven we je een beeld van wat er die middag aan bod is gekomen.

Scheve marktpositie

De Nieuwe Meent kwam nogal wat tegen in het zelf opzetten van hun wooncoöperatie met sociale huurwoningen. Enerzijds worden ze gezien als commerciële partij, waardoor ze geen particuliere hypotheek kunnen krijgen, en ook worden er prijzen gerekend alsof ze een ontwikkelaar zijn met diepe zakken, die het verlies van zijn ene project wel kan compenseren met het inkomen van een ander project. Tegelijkertijd zien ze dat woningcorporaties goedkoper kunnen lenen en lagere grondprijzen hoeven te betalen. Is dat wel zo eerlijk? Ook bij de bank merken ze dat rekenmodellen niet geijkt zijn op de relevante sociale factoren. In het kort onze eigen Julian over De Nieuwe Meent:

Ook liet de Nieuwe Meent weten waar zij voor zijn opgericht: om huizen te bouwen waar je geen winst mee maakt, maar waar je gewoon in woont.

In tijden van crisis gaat coöperatieve bouw door

Arie Lengkeek, co-auteur van het boek Operatie Wooncoöperatie, vertelt dat uit voorbeelden van andere landen blijkt dat wanneer er echt een coöperatief segment op gang is, met andere financieringsvormen en andere financieringslogica, deze in tijden van crisis wel door blijft gaan.

Stimuleer beheercoöperaties

Bernard van Cooplink bepleit in de Tweede Kamer wat volgens ons de beste manier is om meer beheercoöperaties op te kunnen starten:

  1. Maak van beheercoöperaties een eigen categorie in het BTIV (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting). Bevrijd ze dan ook van sturingselementen die gericht zijn op het individuele woningaanbod.
  2. Maak afspraken met lokale en regionale overheden dat de beheercoöperatie onderdeel uitmaakt van regiodeals, woondeals, woonzorgvisies en prestatieafspraken, zodat beheercoöperaties uiteindelijk een wezenlijk percentage van de woningproductie uit zullen maken.
  3. Maak het mogelijk dat Cooplink als expertisecentrum voor woon- en beheercoöperaties langjarig ondersteuning kan bieden aan zowel de bewonersinitiatieven als ook aan de overheid, woningcorporaties en marktpartijen.

Schep de juiste randvoorwaarden

Daarnaast bepleit Bernard dat je niet meer beheercoöperaties zult krijgen door simpelweg de corporaties op te dragen meer hiervan te faciliteren. Eerst moeten we betere randvoorwaarden scheppen. Cooplink staat de Tweede Kamer graag bij in de beste uitvoering van de aanbevelingen.

Ook benadrukt Cooplink dat er één loket voor financiering van wooncoöperaties moet komen.

Last but not least: de financiering. Bernard bepleit in de Tweede Kamer dat financiering voor wooncoöperaties beter geregeld moet worden.