Zo was het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer

Woensdag 11 oktober was Cooplink te gast bij een rondetafelgesprek over wooncoöperaties in de Tweede Kamer. Samen met andere voorvechters voor de wooncoöperatie brachten we hen allerlei aanbevelingen. Ons doel is om in versneld tempo de wooncoöperatie tot volwassenheid te brengen. Zodat wonen, zorg, welzijn, duurzaamheid en leefbaarheid op een hoger niveau getild worden. In een aantal korte clipjes geven we je een beeld van wat er die middag aan bod is gekomen.

Scheve marktpositie

De Nieuwe Meent komt nogal wat tegen bij het zelf opzetten van hun wooncoöperatie met sociale huurwoningen. Enerzijds worden ze gezien als commerciële partij, waardoor ze geen particuliere hypotheek kunnen krijgen. Ook worden er prijzen gerekend alsof ze een ontwikkelaar zijn met diepe zakken, die het verlies van zijn ene project kan compenseren met de inkomsten van een ander project. Tegelijkertijd zien ze dat woningcorporaties goedkoper kunnen lenen en lagere grondprijzen hoeven te betalen. Is dat wel zo eerlijk? Ook bij de bank merken ze dat rekenmodellen niet geijkt zijn op de relevante sociale factoren. In het kort onze eigen Julian over De Nieuwe Meent:

Ook liet de Nieuwe Meent weten waar zij voor zijn opgericht: om huizen te bouwen waar je geen winst mee maakt, maar waar je gewoon in woont.

In tijden van crisis gaat coöperatieve bouw door

Het coöperatieve segment is anticyclisch, laat Arie Lengkeek weten; hij is co-auteur van het boek Operatie Wooncoöperatie. Uit voorbeelden van andere landen blijkt dat wanneer er een coöperatief segment echt op gang is – dat wil zeggen met andere financieringsvormen en andere financieringslogica – deze in tijden van crisis wel door blijft gaan.

Stimuleer beheercoöperaties

Bernard Smits van Cooplink bepleit in de Tweede Kamer dé manier om meer beheercoöperaties op te kunnen starten:

  1. Maak van beheercoöperaties een eigen categorie in het BTIV (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting). Bevrijd ze dan ook van sturingselementen die gericht zijn op het individuele woningaanbod.
  2. Maak afspraken met lokale en regionale overheden. Laat de beheercoöperatie onderdeel zijn van regiodeals, woondeals, woonzorgvisies en prestatieafspraken, zodat beheercoöperaties uiteindelijk een wezenlijk percentage van de woningproductie uit zullen maken.
  3. Maak het mogelijk dat Cooplink als expertisecentrum voor woon- en beheercoöperaties langjarig ondersteuning kan bieden aan zowel de bewonersinitiatieven als ook aan de overheid, woningcorporaties en marktpartijen.

Schep de juiste randvoorwaarden

De politiek is aan zet, dan pas de woningcorporatie, stelt Bernard Smits. Het volstaat niet om simpelweg de corporaties op te dragen meer beheercoöperaties te faciliteren. Eerst moeten we betere randvoorwaarden scheppen. Cooplink gaat graag in gesprek met de Tweede Kamer over de uitvoering van aanbevelingen.

Ook benadrukt Cooplink dat er één loket voor financiering van wooncoöperaties moet komen.

Tot slot, wijst Bernard Smits de Tweede Kamer op het belang van een goede financiering voor wooncoöperaties. ‘Voorkom dat initiatieven na een langdurig voorbereidingstraject – met planvorming, locatie vinden, eigen middelen investeren – alsnog tegen de financiering stuklopen.’