Tweede Kamer stemt voor uitbreiding fonds!

Hoeraaa, de Tweede Kamer heeft vóór gestemd! Het rijk maakt meer geld vrij voor wooncoöperaties. Tot 40 miljoen gaat naar het wooncoöperatiefonds en Cooplink mag rekenen op een meerjarige ondersteuning. Wat een mijlpaal!

Op 11 oktober hield Cooplink een pleidooi voor bovengenoemde in een rondetafelgesprek over wooncoöperaties met de Tweede Kamer. Op 19 oktober dienden kamerleden Sandra Beckerman (SP), Faissal Boulakjar (D66), Pieter Grinwis (CU) en Henk Nijboer (PvdA) een amendement in op de begroting voor 2024 van Binnenlandse Zaken. Op 24 oktober volgde de stemming.

Meer middelen
De vier kamerleden pleitten voor een ruimer financieel kader om wooncoöperaties mogelijk te maken. Met meer middelen kan het revolverend fonds succesvol worden, stellen ze. De Tweede Kamer is overtuigd en stemt massaal voor. Eerder was al 10 miljoen vrijgemaakt, nu volgt nog eens 30 miljoen. Ook Cooplink mag rekenen op hun steun.

Kennisorganisatie
Het oprichten van wooncoöperaties is en blijft onder de huidige wet- en regelgeving complexe materie, die niet zonder gedegen kennis van de grond kan komen. Meerjarige ondersteuning van een kennisorganisatie, zoals Cooplink, is daarbij onontbeerlijk. Dit amendement voorziet daarom ook in een meerjarige financiering van de kennisorganisatie die wooncoöperaties met raad en daad bijstaat.

Wij zijn blij! Dank aan de Tweede Kamer!