Kennispartners

Help jij ons dit artikel te verbeteren? Mail ons je vragen en aanvullingen of reageer onderaan dit artikel!

Samen met Cooplink zijn er tal van organisaties die zich inzetten voor collectief wonen. Op deze pagina vind je een overzicht van onze kennispartners. Ze helpen je graag op weg.

Grondleggers Cooplink

Cooplink is opgericht vanuit een samenwerking van onderstaande organisaties:

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie in Amsterdam. Ook organisatie !Woon cursussen voor startende wooncoöperaties.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties. Zo heeft de Woonbond een Huurderslijn, waar leden telefonisch advies kunnen vragen, en tientallen brochures over de rechten van huurders.

De WBVG (Woningbouwvereniging Gelderland) zet zich in voor collectief wonen in zelfbeheer. Bewonerscollectieven vinden in de WBVG hun eigen woningbouwvereniging, die woningen tegen minimale kosten beheert.

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen wil de totstandkoming van woongemeenschappen bevorderen. Zo levert ze ook een bijdrage aan solidariteit, sociale rechtvaardigheid en bewust omgaan met mens en milieu.

Zorgen voor elkaar

Nederland zorgt voor elkaar is een landelijk netwerk van bewoners-initiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

MEE NL zet zich in voor een inclusieve samenleving. MEE biedt ondersteuning aan mensen met een beperking en werkt samen met het bedrijfsleven en de overheid om participatie te bevorderen.

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Wonen voor ouderen

Knarrenhof is een landelijke stichting die zich richt op de leeftijdbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren.

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) stimuleert gemeenschappelijk wonen voor 50plussers. Ze delen kennis en behartigen de belangen van hun leden.

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) is zojuist opgericht. Ze richten zich op belangenbehartiging, kennisdeling en een gezamenlijke aanpak en inkoop.

Thuishuis realiseert kleine zelfstandige woonvormen voor alleenstaande ouderen die dreigen te vereenzamen.

WOONLINK helpt het verwezenlijken van zorgvraag en (woon)wens en bij de realisatie van kleinschalige wooninitiatieven.

KilimanjaroWonen ondersteunt unieke kleinschalige woonprojecten voor 50-plussers, die door de toekomstige bewoners zelf worden ontwikkeld.

Vraag en aanbod

Woongroep.net is, zoals zij zeggen, de centrale plek om woonruimte in woongemeenschappen te zoeken of aan te bieden.

CrowdBuilding laat je initiatieven, bouwgroepen en locaties zien, die bij jouw woonwensen kunnen passen.

Omslag toont advertenties van en oproepen voor mensen die duurzaam willen leven.

In de Facebookgroep ‘Gemeenschappelijk wonen / Wooncoöperaties / Woongroepen’ vind je berichtjes van mensen die een woning zoeken, een woning aanbieden of een nieuw initiatief willen starten. 

De coöperatieve beweging

VrijCoop zorgt ervoor dat vastgoed vrijgekocht wordt van de markt. Door verkoop onmogelijk te maken zorgen de initiatieven en VrijCoop gezamenlijk voor woonruimte die op de lange termijn betaalbaar blijft.

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen. Zij bundelen hun kracht, hun stem en delen kennis. Het LSA gaat voor sterke, leefbare buurten.

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van burgercollectieven dat zich bezighoudt met het organiseren van de vraag en/of het aanbod van ontmoeting, ondersteuning, zorg, welzijn en (verzorgd) wonen.

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) ondersteunt 4.000 bewonersorganisaties in het landelijk gebied. Deze organisaties nemen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van hun dorp en regio, door voorzieningen zelf te realiseren.

De Nationale Coöperatieve Raad (NCR) is coöperatief kenniscentrum, platform en belangenbehartiger. De NCR richt zich op de collectieve coöperatieve sector en op individuele coöperaties.

Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers en ondernemers. Samen steken zij de handen uit de mouwen voor meer en sterkere lokale duurzame energieprojecten.

Stichting Lokale Fondsen Nederland (LFN) helpt initiatiefnemers hun eigen lokale fonds op te richten en ondersteunt het netwerk van bestaande lokale fondsen.

MAEX, de maatschappelijke beurs, maakt de activiteiten en impact van sociale initiatieven zichtbaar en meetbaar. Via hun tools krijgen initiatieven toegang tot kennis, kapitaal en klanten.

Procesbegeleiding

Op onze pagina Startfase vind je een uitgebreide lijst van procesbegeleiders.

Verduurzaming

GEN Nederland (Global Ecovillage Network) ondersteunt gemeenschappen die een bewuste, duurzame levensstijl nastreven. Ze delen kennis en ervaringen en bundelen krachten.

Strobouw Nederland is het centrale aanspreekpunt voor een ieder die geïnteresseerd is in strobouw.

Op onze pagina Subsidies vind je een lange lijst mogelijke subsidies.

Besluitvorming

De NCR Coöperatie Academie biedt cursussen voor bestuurders, toezichthouders en raadsleden van coöperaties. Kort, krachtig en in kleine groepen.

The Sociocracy Group helpt bij de invoering van de sociocratische methode (SKM). Je kunt bij hen terecht voor advies, cursussen en een krachtig netwerk.

Lees ook onze pagina over Besluitvorming.

Een bericht schrijven

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.